SZÉP kártya elfogadóhelyErzsébet utalvány elfogadóhelyBankkártyás fizetés lehetséges

Foglalási feltételek

A jelen ÁSZRF „Általános Szerződési- és Reklamációs Feltételek” magába foglalja a Foglalási illetve a Lemondási feltételeket.

 1. Általános szabályok
  1.1. Jelen „Általános Szerződési- és Reklamációs Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.
 2. Szerződő fél
  2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést egy harmadik személy (Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködési feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
  2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
 3. A Szolgáltatás igénybevételének módja, a szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása
  3.1. A Vendég szóban, vagy írásban (e-mail, telefax, postai levél) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Az ajánlat nem minősül foglalásnak, Feleknek egymással szemben követelésük nem lehet.
 4. Az online foglalás módja, a szerződés létrejötte, módosítása
  4.1. A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül írásban vagy e-mailben, telefaxon, postai levél formájában fogad el. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni! Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére a szállásadó fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég kizárólag írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, az Általános Szerződési- és Reklamációs Feltétételek elfogadásával jön létre, és írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szolgáltató által küldött visszaigazolás melléklete tartalmazza az Általános Szerződési- és Reklamációs Feltételeket.
  Szóban leadott foglalás, megállapodás, vagy annak a Szolgáltató vagy Vendég általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés (Visszaigazolás) meghatározott időtartamra szól.
  4.4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.5 A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, valamint a szolgáltatások (reggeli, ebéd, vacsora) pontos megnevezését. A reggeli, ebéd és a vacsora-szolgáltatást vasárnap nem tudjuk biztosítani. Az étkezések megrendelése történhet a szállásmegrendeléssel egy időben, de legkésőbb a teljesítés előtt 24 órával.
  4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott előleg fizetését kösse ki, ebben az esetben a szolgáltatási szerződés az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján jön létre. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  4.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
   
 5. Lemondási feltételek
  5.1. Amennyiben a panzió ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 3. napon helyi idő szerint 12:00 óráig van lehetőség. Az érkezést megelőző 2. napon helyi idő szerint 12:00 óráig lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 30%-a, az érkezést megelőző 1. napon helyi idő szerint 12:00 óráig lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 50%-a, a lemondás elmaradása illetve a meg nem jelenés esetén a kötbér a teljes foglalási érték.  Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.
  5.2. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.
  5.3. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 órát követően megszűnik.
  5.4. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más a Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap de. 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  5.5. A Szolgáltató csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Foglalja le most a szállását

Foglalja le most a szállását

Image CAPTCHA
Kérjük adja meg a képen látható kódot az űrlap elküldése előtt!